//galeria2.img {width:174px; height:131px;}

Eredettől torkolatig - végig a folyó mentén

<<< Vissza: Malomsoktól Koroncóig

Hetedik rész: A torkolat és környéke

Indulás az utolsó hídtól
Előző albumunk végén a Koroncó melletti, utolsó hídnál tettünk rövid pihenőt. Most innen folytatjuk utunkat a 3 km-re lévő torkolat felé. Továbbhaladva a part mentén, a nyílt, ligetes árteret mindkét oldalon erdők váltják fel, amelyet csak a gátak füves, kaszált sávja szakít meg. A vízparton nádszegély, és fák, majd a fák sűrűsödésével elmarad a nád, és sűrű lombos fasor kíséri a szélesedő, és lassuló víztükröt.

Tovább a gáton a torkolat felé (2008, november) Út a jobbparti ártéren (2011) Vízparti részlet Koroncó alatt Vízparti részlet Koroncó alatt Vízparti részlet Koroncó alatt Vízparti részlet Koroncó alatt Vízparti részlet Koroncó alatt Ártér Koroncó alatt Ártér Koroncó alatt Vízparti részlet Koroncó alatt Vízparti részlet Koroncó alatt Vízparti részlet Koroncó alatt Vízparti részlet Koroncó alatt Vízparti részlet Koroncó alatt Vízparti részlet Koroncó alatt Vízparti részlet Koroncó alatt Vízparti részlet Koroncó alatt Vízparti részlet Koroncó alatt Vízparti részlet Koroncó alatt Vízparti részlet Koroncó alatt Vízparti részlet Koroncó alatt Vízparti részlet Koroncó alatt Vízparti részlet Koroncó alatt Vízparti részlet Koroncó alatt Vízparti részlet Koroncó alatt Ártér Koroncó alatt A jobb parti gáton, a duzzasztó felé Vízparti részlet a duzzasztó felett

Közeledve a duzzasztóhoz, a bal parton, a gát mellett találjuk annak a szivattyútelepnek az épületeit, mely a Marcal-közi csatorna (a két folyó közti ártér levezető, összekötő medre) vizeit engedi át a gát alatt. A csatorna becsatlakozása alatt, a jobb parton is áll két épület, az egyik, kicsit távolabb a fák között feltehetően gátőrház (nem mentem oda megkérdezni...), a másik, közvetlenül a töltés mellett, üres, nyitott ház, egy hangos, de barátságos kis kutyával...
Innentől a hullámtér kicsit kiszélesedik, a bal oldali gát távolabb kerül, közte, és a folyó között szép galériaerdő-sáv alakult ki.

A hullámtérben, a duzzasztó felett Túlparton a szivattyútelep Szivattyútelep (2008, november) Vízparti részlet a duzzasztó felett Vízparti részlet a duzzasztó felett Vízparti részlet a duzzasztó felett A duzzasztó előtt (2008, november) A Marcal duzzasztó feletti rész (2008, november) Kilátás gáttól gátig Gátőrház (?) Vízparti részlet a duzzasztó felett Ház és őrzője Vízparti részlet a duzzasztó felett

A duzzasztó
Hamarosan megérkezünk ahhoz a duzzasztógáthoz, mely a Holt-Marcalt látja el friss vízzel.
A kamondi vízosztó megszüntetése óta ez a Marcal egyetlen jelentősebb vízügyi műtárgya.
A duzzasztó segítségével kivezetett víz a gát alatti zsilipen átfolyva a folyó itt kezdődő régi torkolati szakaszán át éri el a Holt-Marcal néven ismert, Győr határáig tartó egykori Rába-medret.
A 2011. szeptemberi képek készítésekor a zsilip éppen le volt engedve, ugyanakkor látható az éppen magas vízállású Rába visszaduzzasztó hatása is.

Folyókanyar a duzzasztó felett  (2011) Folyókanyar a duzzasztó felett  (2011) A duzzasztóhoz közeledve A duzzasztóhoz közeledve A duzzasztó felülről A duzzasztó felülről  (2011) A Holt-Marcalt tápláló zsilip, kiágazás A Holt-Marcalt tápláló zsilip, kiágazás A Holt-Marcalt tápláló zsilip, külső oldal A Holt-Marcalt tápláló zsilip, külső oldal A Holt-Marcal zsilip utáni első pár métere A duzzasztó felülről  (2011) A Marcal duzzasztó feletti rész (2008, november) Marcal duzzasztó árapasztó csatornája (2008, november) A duzzasztó feletti rész A duzzasztó felülről (2008, november) A duzzasztó felülről (2011) A duzzasztó felülről (2011) A duzzasztó az alvíz felől (2011) Marcal duzzasztó árapasztó csatornája (2008, november) Marcal duzzasztó (2008, november) Marcal duzzasztó, az alvíz felől (2011) Duzzasztó menti tájkép (2011) A duzzasztó alatti szakasz - tovább a torkolat felé (2011)

A torkolati szakasz
A duzzasztó alatt kicsit habzik, majd "megnyugszik" a víz, és és lassan folydogál a fákkal benőtt partok között, a ránk váró fél kilométeres úton.
Mintegy 300 m után az árvízvédelmi töltések elkanyarodnak a folyó mellől, innentől már a Rába gátjai. A jobb oldali, mederhez közelebb eső töltés oldalában megtaláljuk a 0+010-es jelzésű folyamkilométer-táblát, kicsit arrébb, a gát kanyarjánál, annak tövében a hófehérre festett 0000-as követ, amely a valóságban kicsit megtévesztő, ugyanis csak a védőtöltés "kezdőpontját" jelöli, a valódi torkolat innen még kb. 190 m-re van.
Az utolsó 190 m-es szakaszt már valójában a Rábát kísérő ártéri erdőben tesszük meg. Az erdő változatos képet mutat, néhol öreg, többtörzsű fák vigyázzák a vizek útját, míg máshol irtások, füves tisztások szakítják meg az árnyékban kanyargó kis horgászösvényt, melyen haladunk.
A folyó lassú, átlátszó, alig mozgó víztükre a lombok alatt szinte feketének tűnik, ősz felé közeledve a lehulló levelek zöldes-sárgás pettyekként lebegnek felszínén.
A fák között már a Rába túlpartját pillantjuk meg, és a folyó útja, egyben a mi 100 km-es vándorlásunk is végéhez érkezett. A két találkozó folyó közötti "csúcson" pár farönkkel megerősített horgászhely, körben idős fák, a Rába vizének másik szélén ligetes, szabdalt fasor. Szépen látható, ahogy az összefolyás után a Marcal sötétebbnek látszó, tisztább vize egy darabig egymás mellett halad a Rába zavaros, világos-barnás vizével, míg annak erősebb sodrása magába nem olvasztja azt végleg.

A duzzasztó alatti szakasz részlete (2011) A 0+010-as folyamkilométer-tábla... (2011) A 0-ás folyamkilométer... (2011) Erdők közé érve (2011) Az utolsó száz méter (2011) Az utolsó száz méter (2011) Erdőrészlet a torkolat közelében /jobb part/ (2011) Erdőrészlet a torkolat közelében /jobb part/ (2011) Erdőrészlet a torkolat közelében /jobb part/ (2011) Tisztás /jobb part/ (2011) Az utolsó száz méter (2011) Az utolsó száz méter (2011) Az utolsó száz méter (2011) Az utolsó száz méter (2011) A torkolat előtt (2008, november) A torkolat előtt (2011) A torkolat előtt (2011) A torkolat előtt A Marcal torkolata (2008, november) A Marcal torkolata A Marcal torkolata (2011) A Marcal torkolata (2011) A Marcal torkolata (2011) A Marcal torkolata (2011)

Itt állunk tehát a torkolatnál, hosszú utunk végén. Tanúi lehettünk, miként látott napvilágot a kis ér, a távoli, már ide sem látszó Keszthelyi-hegység lankáin, hogyan csordogált Sümegprága virágos utcáján, és veszett el később náddal benőtt kis árkában. Ott jártunk, ahol befogadta a Torna patakot, és erőre kapva haladt tovább észak felé völgyének üdezöld, ligetes árterén. Megismerhettük a táj, és népének történetét, megpihentünk apró falvakban, hidak korlátjainál néztük a lenyugvó Napot. Figyeltük a lombok alatt, a tiszta vízben, zöld hínár között úszkáló halakat, miközben a napsütötte mezőkön túlról a déli harangszót sodorta fölénk a nyári szellő.
Az út most véget ért... de a folyó élete folytatódik. Ott messze most is fakad az a forrás, most is csobog az a kis patak, a vizek továbbra is járják örök útjukat, EREDETTŐL TORKOLATIG.
A Rába pedig, magába fogadva útitársunkat, a szelíd Marcalt, folytatja útját a Mosoni-Duna felé.

Vizek találkozása (2011) A Rába folyó a Marcal torkolatánál (2011) A Rába folyó a Marcal torkolatánál (2011) A Rába folyó a Marcal torkolatánál (2011) Rába folyó, a Marcal torkolatánál (2008, november)

V É G E


Utószó: a régi torkolat

Bár utunk végéhez érkezett, a történetünk még nem, így az album is tartogat még néhány képet. Ahogy az eredetnél kutattuk az elveszett múlt nyomait, úgy itt is tettünk egy kis "időutazást".
Fentebb már láthattuk, amint a duzzasztó felett a zsilipnél folytatódik a régi meder, amely az 1930-as évekig a Marcal torkolati szakasza volt. Ezt a kb. 800 m-es holtágat követik végig a következő fotók. Az erdős-ligetes tájon, fákkal benőtt partok között csillog a jelenlegi élő szakasznál kissé szélesebb víztükör, melyet helyenként ellepnek a vízinövények felszínen úszó levelei, de túlnyomórészt tiszta. A csendes, hangulatos holtág erdő és mezők sarkánál találkozik a Rába régi medrével, mely mára vízpótlás hiányában annyira feltöltődött, hogy jóval keskenyebb a Marcal vizénél. A régi torkolat környéke kicsit benőtt náddal, facsoportokkal, de kis horgászösvényen jól megközelíthető. A nyíltabb terület miatt hínáros, de tiszta vízben jól láthatóak a halak. Ez a táj a régi, zavartalan vízivilágot eleveníti fel, szinte úgy érezhetjük, karnyújtásnyira van a múlt, talán mégsem olyan elveszett, mint hittük. És ha lesz valami a tervekből, melyek a Holt-Marcal "visszafolyósításáról" szólnak, talán eljön a nap, amikor újra az élő Marcal ballag Győr felé itt, a fák alatt.

A Holt-Marcal, kevéssel a zsilip után A Marcal régi torkolati szakasza Holt-Marcal-menti fák A Marcal régi torkolati szakasza A Marcal régi torkolati szakasza Ártéri részlet Ártéri részlet A Marcal régi torkolati szakasza A Marcal régi torkolati szakasza A Marcal régi torkolati szakasza A Marcal régi torkolati szakasza A Rába holtága a régi Marcal-torkolat előtt A Rába holtág maradványa a régi Marcal-torkolat előtt A Marcal régi torkolata a Holt-Rába felől nézve A Marcal régi torkolati szakasza A Marcal régi torkolati szakasza A Marcal régi torkolati szakasza A Marcal régi torkolata A Marcal régi torkolata Partrészlet a régi torkolatnál A Marcal régi torkolata


<<< Vissza: Malomsoktól Koroncóig
Ajánlott oldalak

A Marcal-medence honlapja, részletes leírásokkal, gyönyörű képekkel
Kemenesalja-Marcalmente kistérségek oldala
A Ság hegy honlapja

Aktuális vízállás (Mórichida)

Vízállás idősor (Mórichida)

Vízállás idősor (Gyirmót)

Észlelt vízállás (Karakó)

Távmért adatok (Karakó, Mersevát)

Észak-Dunántúli V. Ig.
Aktuális hírek,
hidrológiai tájékoztatók


Híreket, képeket, véleményeket a
webmester@marcal.hu
címre várok.
Köszönettel: a szerkesztő
webmester@marcal.hu